EN HealthMotiv
Sign in
cmsp

ČASTÉ OTÁZKY O DRUHÉM LÉKAŘSKÉM NÁZORU

 

V jaké situaci mi může být druhý lékařský názor užitečný ?

Když člověk trpí závažným nebo těžkým onemocněním, je přirozené, že se objeví pochybnosti. V dnešní době není nouze o informační zdroje. Nicméně, ne všechny jsou spolehlivé a jiné mohou být spolehlivé, ale jsou těžko srozumitelné pro ty, co nemají lékařské znalosti. Doporučujeme, aby tyto otázky a pochybnosti zodpověděli uznávaní odborníci, kteří se specializují na Váš konkrétní zdravotní problém.
Druhý lékařský názor se doporučuje obzvláště když:

Chcete potvrdit Vaši diagnózu
Přejete si poznat nejlepší léčebné postupy týkající se Vašeho zdravotního stavu
Současná léčba není účinná
Nabízí Vám různé možnosti léčby a musíte se rozhodnout pro jednu z nich
Navrhují Vám invazivní léčbu
Máte pochybnosti, které chete vyřešit
Váš lékařský tým nemá dostatečné zkušenosti s Vaší nemocí

S jakými zdravotními problémy mohu zažádat o druhý lékařský názor?

Druhý lékařský názor pro Vás může být užitečný, jestliže máte těžký zdravotní problém, chronický, degenerativní nebo problém kostního-svalového původu, který Vám způsobuje chronickou bolest nebo který Vážně ovlivňuje Vaše denní a/nebo pracovní činnosti.  

Pro informaci, nejčastěji konzultované zdravotní problémy jsou onkologické, kostní-svalové (fibromyalgie, zneschopňující vyhřezlé ploténky, chronická bolest), neurologické (Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, roztroušená skleróza, dystrofie, myastenie), kardiovaskulární (aneurysmata aorty, srdeční malformace), ledvinové (chronická ledvinová nedostatečnost), oftalmologické (se strátou zraku vyšší než 50%).

Akutní stavy a/nebo ty, které vyžadují okamžitou léčbu, a rovněž psychiatrické problémy nejsou předmětem této služby.

V případě, že váháte, spojte se snámi.

Jaký druh odborníků prověří můj zdravotní stav ?

Jedná se o odborníky doporučené specialisty ze stejného oboru, jejichž další podspecializací je Váš zdravotní problém. Mají prokázané a ověřené zkušenosti s diagnózou a léčbou Vašeho onemocnění a provádí výzkum v souvislosti s tímto onemocněním.

Jak může odborník učinit doporučení, jestliže mě neprohlédne osobně ?

Odborníkovi zašleme přehled nejdůležitějších údajů z Vaší zdravotní historie a lékařská vyšetření, která Vám byla provedena, aby měl stejnou dokumentaci, kterou by měl k dispozici, kdybyste k němu přišli do ordinace.  
Téměř všichni odborníci poskytnou tuto službu.

Může se můj lékař urazit, jestliže zažádám o druhý lékařský názor ?

Neobávejte se.
Není možné, aby odborníci byli specializovaní na všechny druhy nemocí.
Naproti tomu je obvyklé, že Vaši lékaři předkládají případy svých pacientů při lékařských poradách, aby zhodnotili, jaký je nejlepší lékařský postup pro každý případ. Druhý lékařský názor není nic jiného než lékařská porada “na dálku”.
Někteří specialisté nejenže jsou vděční za doporučení uznávaných odborníků, ale rovněž doporučují pacientům, aby si vyžádali druhý lékařský názor.  
V případě, že se oba specialisté shodnou, Vám dodá více klidu.
V případě odlišností, nemějte pochyby, že Váš lékařský tým se znovu bude zaobírat Vaším případem.
Měli byste vědet, že někteří naši pacienti jsou lékaři.

Spojíte se s mým lékařem ?

Ne, pokud nás o to výlučně nepožádáte.

Jak mohu zažádat o tuto službu ?

Pokud jsou naše služby zahrnuty v produktech, které jste nasmlouvali  (pojistné smlouvy, produkty pro zdraví a pohodlí, kreditní karta, věrnostní kluby, …), nám můžete zavolat nebo se zaregistrovat ztisknutím ZAREGISTROVAT SE a zažádáte o tuto službu z Vaší Osobní složky.

Jste-li naopak soukromý zákazník, musíte se s námi spojit prostřednictvím kontaktních údajů, které naleznete na konci této stránky. Bude naším potěšením Vás obsloužit. 

Jakou dokumentaci musím poslat ?

Na začátku procesu Vám jeden z našich lékařů sdělí, jakou dokumentaci nám musíte předložit.
Každopádně budeme potřebovat kopie Vašich lékařských zpráv a v závislosti na Vašem zdravotním problému kopie rentgenových vyšetření a/nebo vzorky biopsie.

Jak mohu získat moji zdravotnickou dokumentaci ?

Práva pacienta se řídí zákonem č.  41/2002 ze 14. listopadu.
Zahrnuje právo pacienta na přístup k vlastní zdravotnické dokumentaci a vyžádat si její úplnou kopii.

Zdravotnická dokumentace se skládá mj. z lékařských zpráv a doplňkových vyšetření (CT, rezonance, rentgenové snímky, …).

Každé veřejné nebo soukromé zdravotnické zařízení se řídí protokolem na vyžádání kopie zdravotnické dokumentace. Zpravidla se musíte obrátit na přepážku Informace pro pacienty, vyplnit formulář, předložit Váš občanský průkaz a zažádat o kopii Vaší zdravotnické dokumentace. 

Za jak dlouho obdržím zprávu druhého lékařského názoru ?

Ve chvíli, kdy máme k dispozici Vaši veškerou zdravotnickou dokumentaci, je průměrná délka procesu 7 až 15 pracovních dnů v závislosti na komplexnosti případu, počtu nutných specialistů a jejich dostupnosti. Nicméně, jsme si vědomi, že čas je pro Vás důležitý a vždycky se snažíme pracovat tak, abychom Vám nabídli odpověď v co nejkratší možné lhůtě. Jakmile obdržíme odpověď, lékař zodpovědný za Váš případ se s Vámi spojí, aby s Vámi zprávu prošel a vyjasnil veškeré pochybnosti.  Posléze Vám zašleme kompletní zprávu s výsledkem druhého zdravotního názoru.

Měl/a bych přerušit léčbu doporučenou mými lékaři, zatímco se provádí druhý lékařský názor ?

Ne, neměl/a byste přerušit Vaši léčbu, zatímco provádíme druhý lékařský názor.

Co nastane, pokud dojde ke změně diagnózy ?

Může se stát, že dojde k jasné změně diagnózy nebo není možné potvrdit diagnózu z důvodu nedostatku doplňkových vyšetření nebo je diagnóza částečně správná.
Ať už se jedná o jakýkoliv z těchto případů, doporučujeme Vám, abyste zprávu druhého lékařského názoru ukázali svému lékaři, aby znovu zhodnotil Váš případ.

Co nastane, pokud dojde ke změně léčby ?

Doporučujeme Vám, abyste Vaši zprávu druhého lékařského názoru ukázali Vašemu specialistovi, který bez pochyby prostuduje zprávu se zájmem a znovu zhodnotí léčebné postupy, které se týkají Vašeho zdravotního stavu.

This page in other languages: Spanish | pt | English | French | cz | pl |

El portal Web de HealthMotiv utiliza únicamente cookies propias con fines técnicos, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, puede contener enlaces a portales web de terceros con sus propias políticas de privacidad. El usuario deberá decidir si las acepta o no cuando acceda a dichos portales. Mas información sobre nuestra política de cookies