EN HealthMotiv
Sign in
cmsp

Informacja prawna

Witamy!

Chcemy by przeglądanie naszego portalu było dla Państwa, jako osoby odwiedzającej i użytkownika, pozytywnym i bezpiecznym doświadczeniem.

Dlatego, ustanowiliśmy pewne normy użytkowania go, by zapewnić przestrzeganie praw wszystkich użytkowników.

Przejrzystość: kto jest właścicielem tego portalu

w związku z tym, że Healthmotiv używa środków elektronicznych do realizacji części swojej aktywności, zgodnie z ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, poniżej przedstawione są dane właściciela tego  portalu:

Własciciel portalu: HEALTHMOTIV S.L.

CIF: B-85168417

Adres: Calle Profesor Waksman, 10 - 28036 Madrid, Hiszpania

Kontakt: healthmotiv@healthmotiv.com

Dane rejestracji: Spółka wpisana w rejestrze przedsiębiorstw w Madrycie, tom   24.569, sekcja 8 księgi 0, arkusz 101, strona M-442166, wpis 1.

Kim są użytkownicy tego portalu?

Każda osoba, która odwiedza lub używa tego portalu jest uważana za użytkownika.

Informujemy zatem Państwa o ogólnych zasadach użytkowania tego portalu.

Jednakże, istnieją części portalu, rządzące się szczególnymi zasadami użytkowania; będą one dokonanie opisane za każdym razem. Jest dla nas bardzo ważne by rozumieli Państwo  w jaki sposób będą używane Państwa dane.

Użytkowanie portalu,w jakiegokolwiek sposób,  jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad określających użycie tego portalu i każdej jego części.

Fakt niezapoznania się z tą częścią portalu, nie zwalnia Państwa z przestrzegania obowiązków użytkownika.

Obowiązki

Healthmotiv zobowiązuje się do ochrony i przechowywania danych o charakterze osobowym zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych o charakterze osobowym, oraz do działań o charakterze jawnym.

Państwo ze swojej strony zobowiązują się użytkować nasz portal zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy nie dopuszczać się żadnych nadużyć tak by uniknąć szkód dla Healthmotiv lub dla osób trzecich, gdyż będą

Państwo jedynymi odpowiedzialnymi.

Polityka Prywatności i Poufności

Aby uzyskać dostęp do pewnych działów naszego portalu lub móc korzystać z naszych usług muszą Państwo udostępnić nam pewne swoje dane o charakterze osobowym i/lub prywatnym za pomocą wypełnianych formularzy lub poczty elektronicznej.

Dane te są zapisywane w zautomatyzowanym systemie przechowywania danych, własność firmy Healthmotiv odpowiedzialnej za ten system, która zobowiązuje się  dbać o bezpieczeństwo danych o charakterze osobowym i/lub poufnym zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia, o ochronie danych o charakterze osobowym (patrz w części Polityka Poufności).

Podejmujemy środki ostrożności natury technicznej i organizacyjnej konieczne by uniknąć zmian, utraty i nieautoryzowanego przetwarzaniu lub dostępu do tych danych.
Niemniej jednak, czujemy się zobowiązani uprzedzić Państwa o tym, że pomimo stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych prawnie, Healthmotiv nie może zagwarantować, że osoby trzecie nie dopuszcza się bezprawnego użytku naszego portalu jak i danych osobowych w nim przechowywanych. Z tego względu, Healthmotiv nie gwarantuje ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i naruszenia, jakiejkolwiek typu, które są konsekwencją zmian, utraty, nieautoryzowanego przetwarzania i dostępu lub bezprawnego użytku danych osobowych użytkowników portalu, a które dokonane zostały przez osoby trzecie.

Ze swojej strony zobowiązują się Państwo, że dane powierzone podmiotowi odpowiedzialnemu za system przechowywania danych są należycie aktualizowane.  Będą  Państwo zobowiązani do poniesienia odpowiedzialności za naruszenia i szkody, które może ponieść Healthmotiv w konsekwencji gdy podane dane okażą się niezgodne z prawdą niedokładne, nieaktualne lub fałszywe.

Portal web Healthmotiv używa plików cookies.

Cookie to mała porcja informacji, którą nasz portal przechowuje w Państwa przeglądarce.

Używamy cookies by sprawić by nawigacja po naszym portalu była dla Państwa wygodniejsza.

Jedno z ich zastosowań sprawia, że nie będzie konieczne przeładowywanie stron a Państwa wcześniej ustawione preferencje będą zapamiętane ( np. język) podczas całego procesu przeglądania portalu.

Jeżeli zalogują się Państwo na swoje konto za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, przeglądarka zapamięta, że są już Państwo zalogowani, dzięki czemu unikną Państwo konieczności ponownego logowania się po każdej zmianie podstrony. Dzięki zalogowaniu się jako użytkownik, będą Państwo mieli dostęp do usług i do dokonywania operacji niedostępnych dla osób niezalogowanych jako użytkownicy serwisu.

Istnieje możliwość wykasowania cookies w przeglądarce lub zablokowania ich, jeżeli tego sobie Państwo życzą.  

Należy pamiętać jednak, że jeżeli nie zezwolą Państwo na użycie cookies, nie możemy zagwarantować dostępu do wszystkich działów naszego portalu, do których maja Państwo prawo dostępu.

Dostęp do własnego konta

Jeżeli wykupili Państwo dostęp do naszych usług, to maja Państwo możliwość rejestracji na naszym portalu.

By tego dokonać należy posiadać nazwę użytkownika i hasło.

Przypominamy, że dla Państwa bezpieczeństwa, te dane dostępu są prywatne i nie  przechodzą na inne osoby oraz, że powinni Państwo starannie nimi zarządzać, żeby uniknąć ich utraty, kradzieży, ujawnienia osobom trzecim lub nieautoryzowanego ich użycia.

W podobny sposób, zobowiązują się Państwo do używania swoich danych dostępu w sposób staranny i zgodny z ich zastosowaniem, i że są Państwo jedynymi osobami odpowiedzialnymi za ich użycie niezgodne z prawem lub inne niż w przedstawionych warunkach.

Własność intelektualna

Zawartość portalu Healthmotiv i stron, które się na niego składają jest własnością intelektualną Healthmotiv.

Jako zawartość definiuje się następujące elementy: teksty, dokumenty, klipy video, zdjęcia, rysunki, reprezentacje graficzne, bazy danych, programy informatyczne, oraz logotypy, marki, nazwy handlowe, i inne charakterystyczne symbole chronione prawem własności intelektualnej lub przemysłowej, których Healthmotiv jest właścicielem.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Heallthmotive zrobi wszystko, co będzie mogło by przeglądanie portalu było bezpieczne. Jednak, nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkodliwe jego użycie, którego mogą dopuścić się osoby trzecie. Healthmotiv także nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użycia portalu.

Healthmotiv oświadcza, że ten portal został wykonany przy użyciu odpowiedniej technologii umożliwiającej dostęp i prawidłowe jego użycie. Jednak nie bierzemy odpowiedzialności za szkody i naruszenia wywołane ewentualną obecnością wirusa  lub innych szkodliwych elementów wprowadzonych jakimkolwiek sposobem lub przez jakiekolwiek osoby trzecie, a które mogą wywołać zmiany w systemach informatycznych.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Strony jakakolwiek sporu związanego z niniejsza notą prawną zobowiązują się, że podlega ona sadom w Madrycie.

Zawartość

Zawartość tego portalu może wymagać aktualizacji.

Healthmotiv zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoim portalu bez wcześniejszego uprzedzenia.

This page in other languages: Spanish | pt | English | French | pl | cz |

El portal Web de HealthMotiv utiliza únicamente cookies propias con fines técnicos, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, puede contener enlaces a portales web de terceros con sus propias políticas de privacidad. El usuario deberá decidir si las acepta o no cuando acceda a dichos portales. Mas información sobre nuestra política de cookies