EN HealthMotiv
Sign in
cmsp

Právní upozornění

Vítejte!

Chceme, aby pro návštěvníky a uživatele našeho portálu bylo prohlížení pozitivní a bezpečné.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili zásady pro použití našeho portálu, abychom zachovali práva všech uživatelů.

Transparentnost: měli byste vědět, komu patří tento portál

Vzhledem k tomu, že Healthmotiv používá elektronických prostředků k uskutečňování části své činnosti v souladu se zákonem č. 34/2002 z 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, následují údaje majitele portálu:

Majitel portálu: HEALTHMOTIV S.L.

DIČ: B-85168417

Adresa: Calle Profesor Waksman, 10 - 28036 Madrid

Kontakt: healthmotiv@healthmotiv.com

Registrační údaje: společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu, ve svazku 24.569,  8. sekce, kniha 0, strana 101, list M-442166, zápis 1.

Kdo jsou uživatelé tohoto portálu ?

Všechny osoby, které vstoupí nebo používají tento portál, se považují za uživatele.

Následně uvádíme obecné zásady pro použití portálu.

V závislosti na části portálu, do které vstoupíte, budou platit specifické zásady, které se budou neustále upřesňovat. Naším hlavním cílem je, abyste věděli, jak se budou používat Vaše údaje.

Být uživatelem tohoto portálu znamená přijmout zásady, které vymezují užití portálu a každé jeho jednotlivé části.

Ať už jste četli tuto část či nikoliv, Vás nezbavuje povinností uživatele.

Povinnosti

Healthmotiv se zavazuje chránit a střežit Vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 15/1999 z 13. prosince o ochraně osobních údajů a vždy jednat s maximální průhledností.

Vy se zároveň zavazujete náležitě používat náš portál, tj. nedopustit se žádného podvodného zneužití našeho portálu a vyhnout se tak způsobení jakékoliv škody společnosti Healthmotiv nebo třetím osobám, za což byste byli odpovědní jedině Vy.

Politika ochrany soukromí a důvěrnosti dat

Abyste měli přístup k určitým částem portálu nebo abyste využívali naše služby, nám musíte poskytnout Vaše osobní údaje a/nebo důvěrné údaje, vyplněním různých formulářů nebo zasláním elektronické pošty.

Tato data se stanou součásti údajů, jejichž majitelem je společnost Healthmotiv, která je zodpovědná za zmíněné údaje a zavazuje se chránit osobní údaje a/nebo údaje důvěrné v souladu se zákonem č. 15/1999 z 13. prosince o ochraně osobních údajů (viz. Politika důvěrnosti dat).

Přijmeme nezbytná bezpečnostní opatření technického a organizačního charakteru, abychom předešli změně, ztrátě a zpracování či neoprávněnému přístupu ke zmiňovaným údajům.

Na vzdory výše uvedenému jsme nuceni Vás upozornit, že přes všechna přijatá bezpečností opatření vyžadováná zákonem Healthmotiv nemůže zaručit, že třetí osoby neoprávněně nepoužijí její portál a rovněž tak osobní data na něm uložená. Z tohoto důvodu Healthmotiv nezaručuje ani nepřejímá žádnou odpovědnost za náhradu škody jakéhokoliv charakteru jako následek změny, ztráty, zpracování, neoprávněného přístupu nebo neoprávněného použití osobních údajů uživatelů ze strany třetích osob.

Zavazujete se řádně aktualizovat poskytnuté údaje. Přejímáte odpovědnost za náhradu škody, kterou by Healthmotiv mohla utrpět jako následek nepravdivosti, nepřesnosti, neplatnosti a neautentičnosti poskytnutých údajů.

Webový portál Healthmotiv používá Cookies

Cookie je malá textová informace, kterou náš portál ukládá na Vašem internetovém prohlížeči. Používáme cookies, abychom zrychlili Vaše prohlížení našeho portálu.

Mimo jiné funkce Vám ušetří opětovné načítání stránek a připomene Vaše preference (například jazyk) v průběhu prohlížení.

Jestliže vstoupíte do Vašeho osobního prostoru, poté co vložíte jméno uživatele a heslo, prohlížeč bude mít uložené v paměti, že jste se identifikovali Vy a nebudete se muset znovu registrovat pokaždé, když změníte stránku. Tím, že jste se identifikovali Vy, Vám umožní přístup ke službám a uskutečňovat operace, které jsou omezené pro uživatele, kteří se neidentifikují.

Cookies se každopádně mohou z Vašeho prohlížeče vymazat nebo zablokovat, jestliže si to budete přát.  

Nicméně, jestliže nepovolíte použití cookies, nemůžeme Vám zaručit, že budete mít přístup ke Všem částem portálu, ke kterým máte právo přístupu.

Přístup do Vaší osobní složky

Jestliže máte přístup k našim službám, máte možnost se zaregistrovat na našem portálu a vstoupit do Vaší osobní složky. K tomu budete mít k dispozici jméno uživatele a heslo.

Pro Vaši bezpečnost Vám připomínáme, že tyto přístupové údaje jsou osobní a nepřenosné, že je nutné je pečlivě chránit, aby nedošlo ke ztrátě, odcizení, šíření třetím osobám nebo neoprávněnému použití.

Rovněž se zavazujete používat Vaše přístupové údaje přiměřeně a pečlivě s tím, že jedinou osobou odpovědnou za jejich zneužití nebo použití v rozporu s těmito podmínkami jste Vy.

Duševní vlastnictví

Obsah portálu Healthmotiv a jeho stránek je duševním vlastnictvím společnosti Healthmotiv.

Oznamuje se, že obsahem jsou míněny následující prvky: texty, dokumenty, videa, fotografie, obrázky, grafická ztvárnění, databáze, informační programy, stejně tak jako loga, značky, obchodní názvy a jiné rozlišující znaky, které jsou chráněny právy duševního a průmyslového vlastnictví, jejichž majitelem je Healthmotiv.

Vyjmutí odpovědnosti

Healthmotiv udělá vše co je v její moci, aby prohlížení jejího portálu bylo bezpečné. Nicméně, odmítá jakýkoliv druh odpovědnosti za zneužití jejího portálu, které by mohlo být provedeno třetími osobami. Healthmotiv rovněž není odpovědná za škody způsobené nesprávným užitím jejího portálu.

Healthmotiv oznamuje, že tento portál byl vytvořen adekvátní technologií, aby umožnil přístup a jeho využití. Nicméně, nepřejímá žádnou odpovědnost za náhradu škody z případného výskytu virů nebo jiných škodlivých prvků vložených jakýmkoliv prostředkem nebo jakoukoliv třetí osobou, která by mohla narušit její informační systémy. 

Rozhodné právo a jurisdikce

Strany přijímají výlučné podřízení jurisdikci soudům v Madridu pro veškeré spory související s tímto právním upozorněním.

Obsah

Obsah tohoto portálu může být aktualizován.

Healthmotiv si vyhrazuje právo uskutečňovat úpravy svého portálu bez předešlého upozornění.

This page in other languages: Spanish | pt | English | French | pl | cz |

El portal Web de HealthMotiv utiliza únicamente cookies propias con fines técnicos, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, puede contener enlaces a portales web de terceros con sus propias políticas de privacidad. El usuario deberá decidir si las acepta o no cuando acceda a dichos portales. Mas información sobre nuestra política de cookies