EN HealthMotiv
Sign in
cmsp

Politika bezpečnosti a důvěrnosti údajů

Gratulujeme Vám!

Skutečnost, že si prohlížíte právě tuto stránku znamená, že věnujete pozornost bezpečnosti Vašich osobních údajů.  

Prosíme, neodcházejte! Chceme, abyste měli klid, že nejen Vaše zdraví je v dobrých rukou, nýbrž i Vaše osobní a zdravotnické údaje.

Měli byste vědět, kdo je odpovědný za údaje

V souladu se základním zákonem č. 15/1999 z 13. prosince o ochraně osobních údajů a s jeho prováděcím nářízením Vás informujeme, že údaje získané z této webové stránky (prostřednictvím formulářů a/nebo elektronické pošty), které jste dobrovolně poskytli, budou součástí údajů, jejichž majitelem je Healthmotiv S.L. se sídlem v Calle Profesor Waksman, 10 – 28036 Madrid-Španělsko.

Sběr údajů, účely a zpracování

Abyste měli přístup k určitým částem portálu nebo abyste využívali naše služby, nám musíte poskytnout Vaše osobní údaje a/nebo důvěrné údaje, vyplněním různých formulářů nebo zasláním elektronické pošty.

Chceme, abyste pochopili, za jakým účelem vyžadujeme Vaše údaje.
Proto předtím než budete muset dát Váš souhlas, Vám poskytneme podrobné informace.

Sběr Vašich údajů může mít různý účel, podle toho, z jaké části portálu nám údaje poskytujete:

  • Za účelem poskytnutí služeb, které máte přímo nasmlouvané s Healthmotiv nebo přes jiné společnosti
  • Za účelem zjištění dodatečných informací o našich službách a naší společnosti
  • Za účelem účasti ve výběrovém řízení na volná pracovní místa

Tato data se stanou součásti údajů, jejichž majitelem je společnost Healthmotiv, která je zodpovědná za zmíněné údaje a zavazuje se chránit osobní údaje a/nebo údaje důvěrné v souladu se zákonem č. 15/1999 z 13. prosince o ochraně osobních údajů.

Osobní a/nebo důvěrné údaje, které jste nám poskytli, budeme zpracovávat důvěrně. To znamená, že tyto údaje nezveřejníme nikomu bez Vašeho výslovného souhlasu. Abyste neměli žádné pochyby: nebudeme moci poskytnout Vaše údaje ani Vašim rodinným příslušníkům, ani Vaší firmě, ani Vaší společnosti, ani Vašim lékařům, aniž byste nám k tomu dali oprávnění.

Na vzdory výše uvedenému existují dvě specifické situace:

  • Jestliže zažádáte o naše služby a neobjevíte se v naší databázy, může to být z důvodu chyby v databázy. Z důvodu, abychom Vám neoprávněně nezamítli naše služby, se spojíme se společností, přes kterou máte přístup k našim službám, abychom potvrdili, že na ně máte nárok. Proto je možné, že budeme muset poskytnout Vaše číslo pojištěnce (pojistná smlouva, členské číslo…, Vaše jméno a příjmení a rovněž číslo Vašeho občanského průkazu). V žádném případě neposkytneme citlivé údaje, jako jsou Vaše zdravotnické údaje.
  • Státní orgány při výkonu svých funkcí, které jim podle pravomoci přísluší a v souladu s platnými ustanoveními nás mohou přimět, abychom jim umožnili přístup k Vašim údajům.

Přijatá opatření

Přijali jsme nezbytná bezpečnostní opatření technického a organizačního charakteru, abychom předešli změně, ztrátě a zpracování či neoprávněnému přístupu ke zmiňovaným údajům.

Kromě jiných opatření, Vaše jsou údaje šifrovány podle protokolu SSL s rozšířeným ověřením a jsou umístěna na dedikovaném servru v datovém centru, které se řídí  směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/CE o ochraně údajů.

Na vzdory výše uvedenému jsme nuceni Vás upozornit, že přes všechna přijatá bezpečností opatření vyžadováná zákonem Healthmotiv nemůže zaručit, že třetí osoby neoprávněně nepoužijí její portál a rovněž tak osobní data na něm uložená. Z tohoto důvodu Healthmotiv nezaručuje ani nepřejímá žádnou odpovědnost za náhradu škody jakéhokoliv charakteru jako následek změny, ztráty, zpracování, neoprávněného přístupu nebo neoprávněného použití osobních údajů uživatelů ze strany třetích osob.

Právo na přístup, opravu, zrušení a odvolání

Můžete využít svá práva na přístup, opravu, odvolání a zrušení zpracování Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu nám můžete psát na:

calidad@healthmotiv.com

nebo na

Healthmotiv SL
Dpto. de Calidad
Calle Profesor Waksman, 10
28036 Madrid

Zavazujete se řádně aktualizovat poskytnuté údaje. Přejímáte odpovědnost za náhradu škody, kterou by Healthmotiv mohla utrpět jako následek nepravdivosti, nepřesnosti, neplatnosti a neautentičnosti poskytnutých údajů.

Webový portál Healthmotiv používá Cookies

Cookie je malá textová informace, kterou náš portál ukládá na Vašem internetovém prohlížeči. Používáme cookies, abychom zrychlili Vaše prohlížení našeho portálu.
Mimo jiné funkce Vám ušetří opětovné načítání stránek a připomene Vaše preference (například jazyk) v průběhu prohlížení.
Jestliže vstoupíte do Vašeho osobního prostoru, poté co vložíte jméno uživatele a heslo, prohlížeč bude mít uložené v paměti, že jste se identifikovali Vy a nebudete se muset znovu registrovat pokaždé, když změníte stránku. Tím, že jste se identifikovali Vy, Vám umožní přístup ke službám a uskutečňovat operace, které jsou omezené pro uživatele, kteří se neidentifikují.


Cookies se každopádně mohou z Vašeho prohlížeče vymazat nebo zablokovat, jestliže si to budete přát.  
Nicméně, jestliže nepovolíte použití cookies, nemůžeme Vám zaručit, že budete mít přístup ke Všem částem portálu, ke kterým máte právo přístupu.

Doporučení

Jestliže máte přístup k našim službám, máte možnost se zaregistrovat na našem portálu a vstoupit do Vaší osobní složky. K tomu budete mít k dispozici jméno uživatele a heslo.
Pro Vaši bezpečnost Vám připomínáme, že tyto přístupové údaje jsou osobní a nepřenosné, že je nutné je pečlivě chránit, aby nedošlo ke ztrátě, odcizení, šíření třetím osobám nebo neoprávněnému použití.
Rovněž se zavazujete používat Vaše přístupové údaje přiměřeně a pečlivě s tím, že jedinou osobou odpovědnou za jejich zneužití nebo použití v rozporu s těmito podmínkami jste Vy.

Vyjmutí odpovědnosti

Healthmotiv udělá vše co je v její moci, aby prohlížení jejího portálu bylo bezpečné. Nicméně, odmítá jakýkoliv druh odpovědnosti za zneužití jejího portálu, které by mohlo být provedeno třetími osobami. Healthmotiv rovněž není odpovědná za škody způsobené nesprávným užitím jejího portálu.
Healthmotiv oznamuje, že tento portál byl vytvořen adekvátní technologií, aby umožnil přístup a jeho využití. Nicméně, nepřejímá žádnou odpovědnost za náhradu škody z případného výskytu virů nebo jiných škodlivých prvků vložených jakýmkoliv prostředkem nebo jakoukoliv třetí osobou, která by mohla narušit její informační systémy.  

Upravování naší politiky ochrany soukromí

Healthmotiv si vyhrazuje právo kdykoliv upravovat současnou politiku ochrany soukromí a důvěrnosti dat.

This page in other languages: Spanish | English | pt | French | pl | cz |

El portal Web de HealthMotiv utiliza únicamente cookies propias con fines técnicos, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, puede contener enlaces a portales web de terceros con sus propias políticas de privacidad. El usuario deberá decidir si las acepta o no cuando acceda a dichos portales. Mas información sobre nuestra política de cookies